Mobile Evangelisation Tents

M.E.T. is 'n onafhanklike sending organisasie met 'n visie om die Evangelie te bedien aan almal wat nog nie gehoor het nie. Ons bedienings fokus is hoofsaaklik gerig op plattelandse gebiede en gewoonlik nie in stedelike en semi-stedelike gebiede, waar daar normaalweg genoeg kerke en geestelike hulp beskikbaar is nie.

 

 Die tent aksie is 'n effektiewe manier om groot skares vinnig en persoonlik te bereik.  Mense kry die kans om vir ten minste eenmaal die evangelie duidelik te hoor.

 

 

 

"Dit is die eerste keer dat ek die Evangelie so duidelik hoor." is 'n algemene reaksie waar die tent optree.

 

 

 

Hoe en waar werk ons?

Ons werk op uitnodiging enige plek in ons land en is tot beskikking van alle Protestantse kerke, evangeliese groepe asook individue.

M.E.T. STEL SY DIENSTE EN ERVARING VAN MEER AS 20 JAAR TOT BESKIKKING, om onder meer:

  Tent veldtogte te hou.

  Evangeliese boodskappe beskikbaar te stel in gedrukte vorm sowel as op CD, in verskillende landstale, vir gebruik in oggendgodsdiens op plase en in besighede. (sien ons Katalogus vir meer inligting)

  Hulpmiddels daar te stel om sodoende meer begrip te verkry m.b.t die uitdagings om die evangelie in Afrika te bedien wat beskikbaar is op CD en DVD. (sien ons Katalogus vir meer inligting)

  PERSONE (w.o. Studente, plaasboere, besigheidsmanne, gemeentelede, ens.) wat aktief by sendingwerk betrokke is, of wil word, TOE TE RUS in 'n inINDIENSOPLEIDINGSITUASIE by 'n tent.

  aan LERAARS / EVANGELISTE en lekewerkers van alle erkende kerke, onafhanklike kerke of groepe OPLEIDING TE VERSKAF, sodat hulle hul eie mense se geestelike behoeftes (bv. Sieke pastoraat, prediking, ens.) skriftuurlik kan hanteer.

 
     
 

Ons land sit midde-in 'n ontsaglike sendinguitdaging en 'n oop deur. Ons tente trek groot skares wat werklik dors na die Woord van God. Ten spyte daarvan dat ons tentspanne het, raak ons maar nog net aan die oppervlak van die ontsaglike groot nood. Ons bid dat die Here christene sal belas met 'n passie vir die redding van die land se mense.

Non-Profit Organisation Reg. No.: O55-756-NPO

Kopiereg /Copyright : Geen / None

Opdatering / Last update : October 18, 2011